DANKO CITY THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ phòng giao dịch dự án:

Phòng giao dịch tại: Văn phòng dự án Danko City

HOTLINE: 0961 39 8882